KANTOR SAR MANADO --- Seorang kakek bernama Hata......